Bewonersvereniging

Algemeen

In Woonlandschap De Leyhoeve Groningen is een Bewonersvereniging actief. Het is de huurdersvereniging voor alle verhuurde appartementen in het gebouw.

De Bewonersvereniging van De Leyhoeve in Groningen is opgericht op 18 maart 2019 met instemming van ruim 70% van het aantal bewoners. In de oprichtingsvergadering op 18 maart 2019 werden de statuten door de leden goedgekeurd en werd ingestemd met het eerste bestuur van de vereniging.

Op 28 maart 2019 zijn de statuten officieel bij de notaris verleden. In de statuten is als officiële naam van de vereniging opgenomen ‘Vereniging Huurders Woonlandschap de Leyhoeve Groningen’, maar wij spreken doorgaans van de ‘Bewonersvereniging’. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74424726 en zijn lid van de Woonbond.

Bestuur

Het bestuur van de Bewonersvereniging is voortgekomen uit de groep van 20 bewoners die gezamenlijk het initiatief hebben genomen om de Bewonersvereniging op te richten. Zeven leden uit die initiatiefgroep hebben zich beschikbaar gesteld om het eerste bestuur te vormen; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier leden. Het bestuur is bereikbaar op het eigen mailadres bewoners.leyhoevegroningen@gmail.com.

Werkzaamheden en aandachtsgebieden

Naast de normale bestuurszaken houdt het bestuur zich enerzijds bezig met overleg met de General Manager van De Leyhoeve Groningen evenals met de directie/verhuurder Leyhoeve BV, en anderzijds met de bewoners en alle aspecten van het wonen in De Leyhoeve Groningen. Aan de orde komen bijvoorbeeld huur-, energie- en servicekosten en daarnaast veiligheid, zorg en het regelmatig informeren van de leden. Boven alles is het ons streven om in goed overleg tot een optimale leefsfeer in De Leyhoeve Groningen te komen.

Lid worden

De bewoners van de Leyhoeve Groningen kunnen lid worden van de Bewonersvereniging. Zij  worden dan – naar keuze – via de mail of postvak en binnenkort via een eigen website op de hoogte gehouden van alle relevante informatie over het huren in De Leyhoeve.

Per appartement is 1 lidmaatschap mogelijk.

Van de op dit moment verhuurde appartementen is inmiddels bijna 90% lid geworden van de Bewonersvereniging.

Groningen, mei 2019.

Laatste nieuws

Documenten