Dagbesteding

Binnen de Leyhoeve kunnen bewoners vanuit de reguliere appartementen en van buitenaf gebruik maken van dagopvang. Deze dagopvang vindt plaats op de huiskamers van de zorgsuites. Bewoners die voor dagopvang naar een huiskamer komen hebben veelal een vorm van dementie.

Een prettige dagbesteding draagt bij aan een gevoel van erbij horen, van betekenis zijn. Het geeft structuur aan de dag en stimuleert het opdoen van sociale contacten. Een prettige dagbesteding geeft kleur aan de dag. Het voorkomt een eenzaam gevoel, het ontlast mantelzorgers en het maakt langer thuis wonen mogelijk.

Wilt u graag informatie over de mogelijkheden van dagbesteding binnen De Leyhoeve? Dan kunt u contact opnemen met onze wijkverpleegkundige:

wijkverpleging@leyhoeve-groningen.nl