‘Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor (CAK)’

Wanneer u zorg ontvangt van De Leyhoeve vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) krijgt u vanuit het CAK een nota voor uw eigen bijdrage voor de zorg.
De eigen bijdrage is gebaseerd op uw persoonlijke financiële situatie. Bereken hier de hoogte van uw eigen bijdrage.

Voor de wijkverpleging (ZVW) geldt geen eigen bijdrage, de zorg van de wijkverpleging wordt vergoed vanuit de basisverzekering.