‘Positieve Gezondheid’

Binnen de Leyhoeve is Leef je leven en samen aangenaam oud worden de missie.
Om volwaardig hieraan gestalte te kunnen geven, is het van belang om de bewoner en zijn wensen te leren kennen. De mantelzorgers, huiskamervaders en -moeders, buddy’s en vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het realiseren hiervan.

Samenwerken
Niet de afzonderlijke kracht, maar juist de onderlinge samenwerking tussen deze verschillende partijen draagt bij aan het leefplezier van de bewoner. Vanuit deze samenwerking kan bekeken worden naar wat betekenisvol is in het leven van de bewoner. Daarbij kan gezocht worden naar een zinvolle dagbesteding. Voor iedere bewoner is dit verschillend en vraagt dit om maatwerk.

Gesprekken
De individuele gesprekken met de bewoner aan de hand van de pijlers voor Positieve Gezondheid geven inzicht over wat de bewoner belangrijk vindt. Voor bewoners met een vorm van dementie is de kennis en betrokkenheid van het netwerk onmisbaar. Hierbij gaat het om kennis over de levensloop, benaderingsadviezen, wat iemand gelukkig maakt, de normen en waarden en rituelen van de bewoner.

Wanneer deze gebruiken en wensen bekend zijn, is het gemakkelijker om aan te sluiten bij de beleving van de bewoner en kan een gepaste liefdevolle benadering worden gekozen. Hier maakt De Leyhoeve gebruik van de theorie van Machteld Huber over Positieve Gezondheid.