Tijdelijk verblijf met Zorg

Tijdelijk verblijf met Zorg

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat er na een ziekenhuisopname of bij een tijdelijk teruglopende gezondheid iemand klaarstaat voor passende thuisverzorging. Of uw zorgvraag is bijvoorbeeld zo omvangrijk dat thuisverzorging helemaal geen optie is.

Wanneer het thuis even niet gaat, omdat u tijdelijk (extra) hulp of zorg nodig heeft, kunt u bij De Leyhoeve ook terecht voor een tijdelijk verblijf. De Leyhoeve biedt hierbij twee mogelijkheden:

1. Eerstelijnsverblijf

De Leyhoeve biedt ELV-kamers waar u tijdelijk kunt wonen met zorg. Eerstelijnsverblijf noemt men dat. Eerstelijnsverblijf is mogelijk in de volgende gevallen:

  • Wanneer uw gezondheidssituatie verandert, zodat u tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
  • Wanneer u wordt ontslagen na een opname met zorg, maar uw huisarts vindt het niet veilig dat u al naar huis gaat.
  • Wanneer de zorg die u thuis nodig heeft, niet goed te organiseren is.
  • Wanneer er palliatieve zorg nodig is.

Met een indicatie van de huisarts, het ziekenhuis of wijkverpleegkundige kunt u enkele weken tot maximaal drie maanden herstellen op een van onze ELV-kamers.

Eerstelijnsverblijf valt onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U betaalt geen eigen bijdrage, maar wel een eigen risico.

2. Zorghotel

Ziekenhuizen willen de verblijfsduur van patiënten steeds verder beperken tot diagnose en behandeling. Zodra een operatie achter de rug is, wil dat niet automatisch zeggen dat u er klaar voor bent om naar huis te gaan. Soms is de thuissituatie er niet op ingericht. Denk bijvoorbeeld aan trappen en drempels in huis. Soms moet de operatie mentaal ook nog een plaatsje krijgen. In zo’n situatie vervult De Leyhoeve als Zorghotel, een brug naar huis. Maar ook als uw mantelzorger een weekendje weg gaat, of als u uw mantelzorger even wilt ontlasten (respijtzorg), kunnen wij deze mantelzorgtaken tijdelijk overnemen. Of gewoon wanneer u toe bent aan een vakantie met zorg.

In al deze gevallen kunt u logeren in één van onze Zorghotelsuites. Dit kan variëren van één overnachting tot enkele weken. Hier ontvangt u tijdelijke zorg in een warme en gastvrije omgeving, met de zekerheid van een deskundig zorgteam dat 24 uur per dag paraat staat voor de nodige verpleging en verzorging. En net als in een gewoon hotel wordt veel waarde gehecht aan comfort, privacy en service. Kortom, waar u in een ziekenhuis patiënt bent, verwelkomen wij u in onze Zorghotelsuites als gast.

Binnen De Leyhoeve is een eigen medisch centrum en een fysiopraktijk gevestigd. Indien nodig kunnen wij hier, in samenwerking met uw arts, de nodige fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en/of diëtetiek in werking stellen. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden de kosten hiervoor vergoed.

Vanuit het Zorghotel gaat u in principe weer terug naar de eigen thuissituatie. Bij uitzondering gaat u vanuit het Zorghotel naar een andere, permanente, zorgvoorziening, Het Zorghotel kan ook gebruikt worden ter overbrugging naar een permanent zorgverblijf, zoals bijvoorbeeld een van onze Zorgsuites; waar u permanent kunt blijven wonen met zorg. Ook als reguliere bewoner van De Leyhoeve kunt u gebruik maken van onze Zorghotelsuites.

Vaak wordt er gedacht dat een verblijf in een Zorghotel kostbaar is. Toch worden de kosten door veel zorgverzekeraars (grotendeels) vergoed. Wat u zelf moet betalen, hangt af van diverse factoren. De zorgkosten worden doorgaans vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering, terwijl de kosten voor verblijf en het servicepakket via een aanvullende polis kunnen worden vergoed. Hoe groot dit deel is, hangt af van uw zorgverzekeraar en de door u gekozen polis. Uw zorgverzekering kan u informeren en ondersteunen bij het berekenen van uw kosten.

Onze Zorghotelsuites zijn voornamelijk bestemd voor ouderen vanaf 55+. Standaard ontvangt u per dag 1 uur zorg, ontbijt, lunch, diner, koffie/thee en overige versnaperingen. Net als de vaste bewoners op onze zorgafdeling kunt u gebruik maken van de sfeervolle huiskamers. Indien gewenst kunt u tevens deelnemen aan de huiskameractiviteiten en (in overleg) gebruik maken van het zwembad. Uw Zorgsuite wordt iedere dag schoongemaakt. De kosten voor een Zorghotelsuite bedragen € 185,- per nacht. Mocht er meer zorg nodig zijn dan 1 uur per dag, dan kan dit extra worden ingekocht.

Wilt u meer informatie over het wonen in een Zorghotelsuite bij de Leyhoeve? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.