Zorgsuites

Wonen in een zorgsuite

Wanneer u niet meer in staat bent om volledig zelfstandig te wonen, dan kunt u een zorgsuite huren.
De Leyhoeve heeft 74 zorgsuites waar bewoners met een vorm van dementie en/of somatische zorgvraag kunnen verblijven op basis van een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de leveringsvorm van een VPT.

De zorgbehoefte van onze bewoners varieert van persoon tot persoon, wonen binnen de zorgsuites voornamelijk mensen met een vorm van dementie. Het is mogelijk om als echtpaar in een zorgsuite te wonen, ook wanneer slechts één van beide bewoners een WLZ-indicatie heeft. Dit is maatwerk, graag informeren wij u naar de mogelijkheden.

Ook bewoners met een somatische indicatie zijn welkom in de zorgsuites. Onze bewoners hebben een leeftijd variërend van 65 tot ± 95 jaar. Als verlengstuk van de zorgsuites zijn er 10 huiskamers binnen de 2 zorgvleugels gevestigd. Overdag kunnen bewoners samen met hun medebewoners in één van de huiskamers verblijven. De huiskamers zijn 16 uur per dag bemand door huiskamervaders/moeders. Zij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van onze bewoners. Zij ondersteunen de bewoners bij het dagelijkse leven, zorgen voor activiteiten en verzorgen samen met de bewoners de maaltijden.
Naast het team van huiskamervaders/moeders staat een zeer deskundig zorgteam 24/7 paraat voor de zorg die wij op maat leveren aan iedere bewoner.

Wilt u nadere informatie over het wonen in een zorgsuite bij de Leyhoeve? Neem nu contact op.